MIT Haalbaarheid

Wat is de MIT Haalbaarheid?

De MIT Haalbaarheid is een subsidie die bedoeld is voor MKB-ondernemers die willen onderzoeken of een beoogd innovatieproject technisch en economisch haalbaar is. Het doel is om de risico’s van innovatie te verkleinen door ondernemers te helpen bij het inschatten van de slaagkans van hun innovatieplannen.

Hoe werkt het?

Ondernemers die een MIT Haalbaarheidsproject willen starten, kunnen een subsidie aanvragen die tot 40% van de subsidiabele kosten dekt. Deze kosten kunnen variëren van literatuuronderzoek en patentanalyses tot marktonderzoek of een ontwerp voor de beoogde innovatie. De maximale subsidie bedraagt vaak €20.000.

Voorwaarden voor de MIT Haalbaarheid

Er zijn enkele kerncriteria waaraan voldaan moet worden:

  1. Topsectoren: Het project moet binnen een van de Nederlandse topsectoren vallen. Dit zijn specifieke sectoren die door de overheid zijn aangewezen als gebieden van strategisch belang voor de Nederlandse economie.
  2. MKB: Alleen MKB-ondernemingen komen in aanmerking.
  3. Partnerschap: Hoewel het niet verplicht is, wordt samenwerking tussen meerdere MKB-ondernemingen aangemoedigd.

Het financiële voordeel

Laten we het effect van de MIT Haalbaarheid illustreren met een voorbeeld:

Stel dat een onderneming een innovatief idee heeft en €50.000 nodig heeft om de haalbaarheid ervan te onderzoeken. Met de MIT Haalbaarheid kunnen ze tot 40% van deze kosten, oftewel €20.000, terugkrijgen in de vorm van subsidie. Dit vermindert hun financiële risico aanzienlijk en maakt het gemakkelijker om te investeren in vooronderzoek.

De MIT Haalbaarheid is een essentiële regeling voor MKB-ondernemers die op het punt staan te investeren in innovatie. Door financiële steun te bieden bij de eerste, vaak risicovolle, stappen van een innovatietraject, maakt de overheid het voor ondernemers aantrekkelijker om nieuwe ideeën te verkennen en uiteindelijk te realiseren.

In een steeds concurrerendere markt kan een dergelijke subsidie het verschil betekenen tussen stagneren en innoveren. Voor bedrijven die overwegen om van deze regeling gebruik te maken, is het essentieel om volledig op de hoogte te zijn van de criteria en het aanvraagproces. Heeft u hierover nog vragen of wenst u ondersteuning? Neem gerust contact met ons op voor verdere informatie.

Vul onderstaand contactformulier in en we nemen binnen een werkdag contact met u op

Soort vraag*