Wat is de OP OOST subsidie?

OP Oost is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Overijssel en Gelderland, en heeft als hoofddoel de versterking van de economische structuur binnen deze twee regio’s. De regeling is erop gericht innovatie en duurzaamheid binnen het MKB te bevorderen door samenwerking te stimuleren en de ontwikkeling van nieuwe technologieën te ondersteunen.

Kernpunten van de Regeling
1. Focus op Innovatie en Samenwerking: OP Oost subsidieert projecten waarbij bedrijven en onderzoeksinstellingen samenwerken aan innovatieve ideeën en technologieën.
2. Duurzaamheid: Een ander belangrijk aspect van OP Oost is het stimuleren van duurzame ontwikkeling binnen de regio’s. Dit omvat projecten die zich richten op milieuvriendelijke technologieën, energie-efficiëntie en de circulaire economie.
3. Regionale Impact: Projecten die een positieve bijdrage leveren aan de economische groei en werkgelegenheid in de regio’s Overijssel en Gelderland worden voorrang gegeven.

KIA’s Binnen OP Oost
KIA staat voor Kennis- en Innovatieagenda. Binnen OP Oost zijn er specifieke KIA’s geïdentificeerd die aansluiten bij de strategische doelen van de regeling. Deze zijn:

1. Gezondheid: Dit omvat innovaties op het gebied van gezondheidszorg, welzijn en medische technologie.
2. Energie: Hieronder vallen technologieën en projecten gericht op duurzame energieproductie, -opslag en -distributie.
3. Landbouw, Water & Voedsel: Innovaties op het gebied van duurzame landbouwpraktijken, watertechnologie en voedselproductie.
4. Veiligheid: Dit omvat technologieën en oplossingen die gericht zijn op het verbeteren van de veiligheid in diverse sectoren.
5. Circulaire Economie en Klimaat: Projecten die bijdragen aan het terugdringen van afval, hergebruik van materialen en klimaatadaptatie.
6. Maatschappelijke Verdiensten: Innovaties die bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken, zoals onderwijs, sociale inclusie en digitalisering.

Aanvraagprocedure
De aanvraagprocedure van OP Oost is gestructureerd en vereist een grondige voorbereiding. Projectvoorstellen worden beoordeeld op basis van hun bijdrage aan de KIA’s, de mate van innovatie, samenwerking tussen partners, en de verwachte regionale impact.

Conclusie
De OP Oost-regeling biedt een uitstekende kans voor bedrijven en organisaties in Overijssel en Gelderland om hun innovatieve projecten te financieren. Door te focussen op samenwerking en duurzaamheid, streeft het programma ernaar een blijvende impact te hebben op de regionale economie.

Heeft u een projectidee of wilt u meer weten over hoe u kunt profiteren van de OP Oost-regeling? Neem contact op met Ai Solutions. Onze specialisten staan klaar om u te begeleiden bij elke stap van het aanvraagproces en te zorgen dat uw project het maximale potentieel bereikt.

Vul onderstaand contactformulier in en we nemen binnen een werkdag contact met u op

Soort vraag*