Praktijkleren

Het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een breed scala aan regelingen en subsidies om Nederlandse bedrijven te ondersteunen in hun groei en ontwikkeling. Een van de belangrijkste regelingen hierbinnen is Praktijkleren, gericht op het stimuleren van werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplekken aan te bieden. Deze regeling onderkent het belang van hands-on ervaring voor studenten en het voorbereiden van de volgende generatie professionals.

In de huidige arbeidsmarkt is het cruciaal voor bedrijven om toegang te hebben tot bekwaam en goed getraind personeel. De subsidie moedigt bedrijven aan om hieraan bij te dragen door het faciliteren van leerplaatsen.

  1. Praktijkleerplaatsen voor VMBO/MBO: Voor VMBO-studenten in een leer-werktraject en MBO-studenten in een Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL), biedt de regeling compensatie aan bedrijven die deze studenten in de praktijk trainen.

  2. Praktijkleerplaatsen voor HBO, Universiteit en Promovendi: Voor techniekstudenten van HBO en universiteiten en promovendi die in samenwerking met een bedrijf onderzoek doen, stelt Praktijkleren middelen beschikbaar om hen in de praktijk te laten leren.

Subsidiebedragen

Het maximale subsidiebedrag is vastgesteld op €2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. De definitieve hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het aantal aanvragen en het beschikbare budget. Dit betekent dat wanneer er meer aanvragen zijn dan budget, de vergoeding per praktijk- of werkleerplaats naar rato wordt verminderd.

Het Praktijkleren-programma biedt een prachtige gelegenheid voor bedrijven en studenten. Bedrijven profiteren van de nieuwste inzichten en vaardigheden van studenten, terwijl studenten de kans krijgen om hun academische kennis in de praktijk toe te passen.

Voor bedrijven die geïnteresseerd zijn in het Praktijkleren of meer willen weten over hoe zij kunnen profiteren van deze subsidie, is het raadzaam zich te verdiepen in de specifieke criteria en het aanvraagproces. Voor verdere vragen en ondersteuning bij de aanvraag staan wij uiteraard voor u klaar.

Vul onderstaand contactformulier in en we nemen binnen een werkdag contact met u op

Soort vraag*